Kurz Boží Vůle

 

Šestou kvalitou Boží Vůle je Vůle Způsobovat - Ztělesnění Vysokých Ideálů

 

Pozdravy od Orina

  Kéž tato šestá Vůle odloupne ještě více nánosů, abyste mohli cítit touhy a motivaci vaší duše, abyste tvořili to, co odráží cíle vaší duše pro váš život. Prohlubte svoji zodpovědnost a zanechte cílů, které vycházejí z motivací osobnosti a nechte sny vaší duše, její tvořivost, záměry a cíle vyplout na světlo, abyste je viděli a mohli je uskutečnit. Když jste se tímto kurzem již zabývali, poznáte mnohem jasněji objevující se náznaky. Buďte ochotní opustit své plány o tom, co byste ve svém životě chtěli mít, na ještě mnohem hlubší úrovni se otevřete tomu, co vám chce vaše duše dát - bude toho mnohem více, než co si kdy vaše osobnost byla schopná ze své omezené perspektivy představit.

  Radujte se z této Vůle. Když si budete hrát z touto Vůlí, nechte všechno, co je ve vás krásné a báječné vyzařovat ven. Udělejte ze svých nejlepších a nejbáječnějších ideálů lásky, odpuštění, soucitu (k sobě i k druhým) a dalších nejvyšších motivací téma tohoto týdne vašeho života. Vždyť jste skutečně noblesní bytost - nechte tuto noblesu ze sebe vyzařovat a nabídněte to nejlepší a nejvyšší bez očekávání jakýchkoliv výsledků a bez potřeby uznání nebo odměny. Připojte se tento týden ke skupinovému závazku diskusního fóra: ať se děje, co se děje, vyjadřujeme to nejlepší, co je v nás. Když se spojíte a pozvednete jako skupina, budete cítit sílu, kterou si vzájemně předáváte a dostanete se na novou úroveň vědomé lásky, žití a bytí. Těším se na vás!

  Já i všichni průvodci a bytosti světla vám děkují za to, co děláte, když pomáháte touto skupinovou prací vnést Boží Vůli mezi lidstvo. Též si ceníme komentářů v diskusním fóru, kde si předáváte zkušenosti z tohoto kurzu. - Orin

 

 

Vůle Způsobovat

  Kvality Boží Vůle, kterou tato bytost vyzařuje, způsobuje formování myšlenek tak, aby tvořili tvůrčí tlak. Tato Vůle vytváří motivaci, která je základní příčinou akce. Trénuje lidstvo, aby rozeznalo ideály, aby intenzivně toužilo po takových ideálech, které jsou dobré, pravdivé a krásné a aby hledalo způsoby jak tvořit formy, které tyto ideály ztvárňují. Tento paprsek velmi urychluje vývojový proces a vytváří velké světové ideologie. Vnesl mezi lidi ideál obětavosti a služby.

  Lidstvo dosáhlo kvalitou nadšení světa duchovních hodnot, což je připravuje na vstup do světa ducha, páté říše přírody. (Minerální říše je první, rostlinná říše je druhá, živočišná třetí a lidstvo je čtvrtá říše). Říše duší je pátým královstvím a je cílem pro lidský vývoj. Touha po materiálních ideálech se mění v touhu po spirituálních ideálech a cílech. Negativním aspektem této Vůle bylo natolik intenzivní nadšení pro ideál, že se je lidé snažili uvalit i na ostatní a měli pocit, že jejich ideál je jediný správný a proto potlačovali všechny, kteří věřili v něco jiného než oni.

  Tento aspekt Boží Vůle může transformovat touhy vaší osobnosti na touhy, které vyjadřují vůli vaší duše. Je důležité prozkoumat ideály, podle kterých žijete, zda-li se jedná o ideály osobnosti nebo jestli ztělesňují Božské ideály. Znalost a vyjadřování Božských ideálů vám dává lásku, svobodu a osvícení.

  Tato kvalita Boží Vůle měla a stále má hlavní vliv na lidstvo, i když největší vliv začíná nabývat Vůle ke Sjednocení. Jak Vůle ke Sjednocení, tak i Vůle Způsobovat povzbuzují vizi. Vize Vůle ke Sjednocení se zakládá na rozpoznání toho, co má být milováno a rozšíření obrazu celku, zatímco vize Vůle Způsobovat vychází z ideálů vaší duše a metod, jak je uskutečnit. Ideály jsou skrytou motivací, která ve všech oblastech vašeho života způsobuje, že něco podnikáte.

 

Některé její kvality: přináší schopnost zbavit se tužeb osobnosti, vytrvalost, nebojácnost, udržování pozornosti na daný cíl, nestrannost a schopnost nestavět citům přehrady.

 

 

Doporučení co sledovat a o co se dělit:

Když se s touto Bytostí spojíte, vyšlete její energii ke svým cílům. Žádejte dozvědět se víc o přáních vaší duše v těchto oblastech vašeho života. Nechte touhy vaší osobnosti transformovat a nahradit je ideály, které reprezentují vaší duši.

  Požádejte o to, abyste pochopili, kterým ideálům pocházejícím od vaší osobnosti sloužíte v jakékoliv oblasti vašeho života a obzvláště tam, kde nějak trpíte. Požádejte: "Existuje něco, oč usiluji nebo jsem vytvořil a co mi nepřináší skutečnou radost?" Když trpíte, prozkoumejte, zda-li v této oblasti vašeho života nesledujete cíle, touhy nebo ideály vaší osobnosti, místo touhy nebo ideálu vaší duše. Jestli následujete Boží Vůli, můžete poznat podle výsledků - když jdou věci k horšímu, když nabývá napětí na síle, když se lidé, kterým se snažíte pomoci, dostávají ještě do větších problémů, pak sledujete cíle vaší osobnosti místo cílů vaší duše. Když výsledek vaší činnosti přináší více harmonie, čistoty, míru, radosti apod., pak následujete při této činnosti Boží Vůli.

  Udělejte si čas a prozkoumejte základní ideály, kterým sloužíte v těch oblastech života, kde to nejde přesně tak, jak byste si představovali. Co je motivem pro tvorbu toho, co tvoříte? Příkladem ideálu osobnosti je trvalá snaha žít a jednat podle nějakého vzoru, který máte vytvořený podle nějaké duchovní osobnosti (být stále hodný a kritizovat se, když nejste dokonalí), podle nějakých duchovních hodnot (snaha o růst takovým tempem, že jste z toho úplně vyčerpáni, tedy rychleji než je pro vás příjemné), snaha každého potěšit, být dokonalí, být vždy silný, ovládat se nebo dosáhnout slávy a popularity. Dále pak činnosti, které jsou motivovány strachem, vinou, povinnostmi nebo snahou nepřivodit bolest, taktéž vedou ke strádání a jsou motivovány osobností a ne záměry duše.

  Jakmile jste naplněni ideály duše, změní se to, co vás motivuje a taktéž vaše cíle se mohou změnit. Ztratíte zájem o některé směry, které jste sledovali a obrátíte svůj zájem jinam. To, co budete tvořit, vám bude přinášet opravdovou radost a bude přínosem pro druhé.

  Spojte se s touto šestou kvalitou Vůle a požádejte, aby se vaše touhy a ideály transformovaly na ideály vaší duše. Může to znamenat, že necháte druhé, aby sami prošli svými výukovými lekcemi a nebudete se snažit je zachraňovat. Možná se budete muset naučit stanovit své hranice a naučit se říkat "ne". Možná budete potřebovat zbavit se potřeby tvořit nadbytek, abyste ze sebe měli dobrý pocit, ověřit si jakou pro někoho máte cenu nebo jednáte-li ze strachu. Když tvoříte z pozice takových ideálů, nepřináší vám to radost, lásku a mír, který hledáte. Když jste motivováni tvořit z pozice ideálů přinášejících vám radost, vycházejících z vašeho srdce služby ostatním, rozmnožování světla a sledování ideálů vaší duše, pak vše, co tvoříte, vás pozvedává a ostatní též.

  Práce s touto kvalitou Vůle může vyzvednout vaše emoce, protože když nahradíte ideály vaší osobnosti ideály vaší duše, budete možná tlačeni podívat se na to, k čemu jste připoutáni a uvolnit to. Můžete dostat příležitost opustit staré vzory, myšlenky a pocity, které vám již neslouží. Někdy můžete mít pocit ztráty i když víra a ideály, které opouštíte, vám přinášely bolest.

  Sledujte tendence k přehánění, přílišné snaze nebo přehnaným emocím. Pozorujte, zda-li ze sebe děláte mučedníka, ponižujete se nebo jste v některých otázkách příliš úzce zaměření nebo strnulí. Nechte naplnit svůj život dobrými kvalitami této Vůle: schopnost soustředit se na jednu věc, vytrvalost, optimismus, čistotu a oddanost vyšším cílům a ideálům.

  Toto je Vůle snílků a vizionářů - jak těch, kteří přebývají ve světě snů, tak těch, kteří je uvádějí do života. Uvědomte si, zda-li potřebujete více snít, nebo být při realizaci svých snů praktičtější!

  Intenzivní oddanost je jednou z kvalit této Vůle. Je důležité být oddaný správným lidem, ideálům a věcem. Špatně směřovaná oddanost může být zaměněna za oddanost ideálům vaší duše - lásce, službě, vyzařování světla, radosti, míru a podobně. Uvědomte si, čemu jste oddaní a zeptejte se sami sebe, zda-li tyto věci vnášejí do vašeho života více světla.

  Oddanost vede k sebeobětování; je důležité prozkoumat, jakým ideálům se obětujete. Když například děláte věci z pocitu viny, povinnosti, závazku a podobně, pak se obětujete ideálům osobnosti místo ideálům vaší duše. Vaše duše opravdu nechce, abyste trpěli! Nežádá vás, abyste se vzdali svého života pro někoho nebo pro něco. Použijte tuto Vůli k posílení vaší schopnosti oddanosti a věrnosti k vaší duši a jejím cílům, abyste dělali to, co je pro vás dobré a následovali své srdce.

 

© Copyright Lumin Essence Productions: Na všechny informace se vztahuje autorský zákon a nesmějí být bez svolení reprodukovány - viz. Copyrights and Permissions na originálních www.

 

překlad Vratislav Kašpárek 2002


Zpět na obsah