Kurz Boží Vůle

 

Sedmou kvalitou Boží Vůle je Vůle Vyjádřit se - Vytvoření Božství v tělesné formě

 

Tento článek se týká deváté strany z pásek Orinova kurzu Transformace s pomocí Boží Vůle (MM050).

 

Vůle Vyjádřit se

            S šestou kvalitou Vůle se střetáváme sami se sebou; se svými bolestmi, radostmi a nejskrytějšími motivy. Začínáme rozeznávat a opouštět motivy a ideály osobnosti a otevíráme se poznávání ideálů naší duše. Stavíme se tváří v tvář našim připoutanostem, "zatuhlým" místům a našemu pravému Já. Naše sny a schopnost snění jsou touto Vůlí stimulovány a začínáme cítit, vidět a pociťovat přání naší duše. Nyní jsme připraveni pro Vůli Vyjádřit se, abychom tvořili "nebe na zemi" a formy, které ztvárňují ideály naší duše.

            Vůle Vyjádřit se stimuluje tvorbu takových forem, které ztělesňují božské ideály a Božský Plán pro každého člověka a pro lidstvo jako celek. Božská podstata musí nezbytně vyjádřit sama sebe. Chce se manifestovat systematicky, rytmickým způsobem a tvořit nebe na zemi a tímto způsobem vytvářet krásu, řád, dokonalé celky a správné vztahy. Tato Bytost manifestuje na fyzické úrovni tím, že řídí tvořící dévy a ostatní síly a bytosti. Tato Velká Bytost způsobuje, že se činnost všech ostatních Velkých Bytostí realizuje na fyzické úrovni.

            Tato Vůle přináší Nový Věk míru, dobré vůle a přátelství. V této době nabývá na vlivu a její efekt bude cítit po mnoho let. Tato Vůle nahradí šestou Vůli, která často přespříliš stimulovala lidské lpění k ideálům až do té míry, že začali mezi sebou válčit a přivedla celé národy do válek. Vůle Vyjádřit se (jako Božství) inspiruje lidstvo k přijímání a pojmutí jednoty v mnohosti – s tolerancí k širokému rozsahu ideálů, víry a náboženství.

            Zatímco šestá Vůle dala lidem individuální ideály, sedmá Vůle přináší ideál skupinové služby a skupinové práce. Vliv této Vůle můžete pozorovat třeba na světových mírových meditacích, kdy se spojuje mnoho lidí k meditaci za světový mír a za vytvoření lepšího světa. Vy se k tomuto způsobu práce přidáváte, když se připojujete k ostatním, abyste transformovali svůj život podle Boží Vůle a předávali Boží Vůli lidstvu, rostlinám, zvířatům a minerální říši.

            Tato Vůle spojuje ducha a hmotu. Hmota má určité kvality - netečnost, odpor pro světlo a ke změně a klesající tendenci ke spirituálnímu růstu. Duch má na vás stálý vliv, který bude v tomto cyklu sílit. Je to nevyhnutelná výzva k vývoji, růstu a zvýšení světelného vyzařování. Duch vám dává impuls, který vás nutí jít vpřed, nestát a nevracet se - který vám přinese užitek, když poplavete s proudem a nebo vám přinese bolest, když odmítnete jeho pobídku k dalšímu rozvoji. Tento konflikt mezi duchem a hmotou způsobuje většinu vnitřního boje mezi vaší částí, která se chce dostat kupředu a částí, která chce zůstat tam, kde jste.

            Tato Vůle je příčinou užších vztahů mezi lidmi a zvířaty. Lidstvo pochopilo službu zvířat lidem, ale teprve začíná chápat službu lidí zvířatům. Inteligence zvířat se začíná pod vlivem této Vůle velmi rychle rozvíjet. Dveře se začínají otevírat pro rozvinutá zvířata, aby prošla a mohla se začít rodit jako lidé, v mnohem kultivovanějším těle. Celé druhy mizí a opouštějí svá omezená zvířecí těla, aby se mohly znovu objevit v lidské tělesné formě. Mnohá zdomácnělá zvířata přichází žít a pracovat s "osvícenými lidskými průvodci", kteří je připravují na projití touto bránou pro nabytí lidské formy. Tito lidští průvodci slouží zvířatům svojí láskou a pozorností a prostřednictvím kontaktu svojí duše a kvalitami lásky, světla a Vůle, kterou ztělesňují.

            Vůle Vyjádřit se dává moc pročistit hmotu, ze které jsou tvořeny formy. Pod vlivem této Vůle se lidské tělo pročišťuje, aby měla duše mnohem lepší nástroj, se kterým může pracovat. Lidská těla velmi nízkého vývojového stupně zmizí. Tato očista se uskutečňuje na úrovni éterického těla - předlohy, podle které je budováno fyzické tělo. Éterické tělo (vaše aura) se skládá z čaker, nádí a spirituálních, mentálních a emocionálních energií duše, které vtékají do těla prostřednictvím čaker. Určité dévy a andělské bytosti budou touto Vůli stimulovány, aby pomáhaly budovat lidská těla, která budou lépe reagovat na spirituální energie, budou mít více fyzické energie a budou mnohem odolnější proti nemocem. Jakmile se lidstvo pod vlivem této Vůle přiblíží andělské říši, bude možné léčení takovými andělskými prostředky, jako jsou květinové esence, kontakt s andělskými léčiteli, léčení barvami, zvuky, světlem a vibracemi. Bude rozvinuto mnoho forem léčení prostřednictvím kontaktů s anděly.

            Když je fyzická hmota těla pročištěná, objeví se mimosmyslové schopnosti - schopnost vidět aury a duhové energie kolem věcí; rozvinou se prorocké schopnosti i schopnost vnímání neviditelných světů vyšších dimenzí. Pročištěné lidské tělo je mnohem odolnější a silnější, citlivější k jemnohmotným energiím, je schopné pohlcovat sluneční energii a fyzický magnetismus. Objeví se schopnost vnímat jemnohmotné světelné energie i světlo vycházející z každé formy. Když se rozšíří "éterické vidění" mezi lidmi, vznikne nová věda, která uzná, že existují i nefyzické smysly a skutečnost éterického těla bude plně uznána.

 

(Poznámka: Když máte zájem o pročištění vaší aury, mohou vám pomoci Orinovy pásky řady Millenium Svazek IV, které vás naučí pracovat s dévami a andělskými říšemi na budování zářivější aury.)

 

Doporučení co sledovat a jak pracovat s Vůlí Vyjádřit se:

 

Kvality: Tato kvalita Vůle dodává sílu, vytrvalost, odvahu, sebedůvěru, nezlomnost, péči o detaily a preciznost při tvorbě formy.

 

            Tato Vůle vám pomůže vybudovat most vedoucí k duchu a vyšším částem vašeho Já, ale též vám dá podnět k práci s hmotou a k tvoření forem, které obývá duch. Manifestace se neuskutečňuje přáním a sněním, ale plánováním, organizováním a uskutečněním takových logických kroků, které naznačuje jasná mysl (Vůle Jednat) a prostřednictvím síly čisté motivace (Vůle Způsobovat). Výsledky přináší organizování energie - jak lidí, tak i rozličných zainteresovaných prvků.

            Nejvyšším vyjádřením této Vůle je organizování. Dobře organizované struktury jsou trvalé - vydrží dlouhou dobu. Když jsou všechny prvky v rovnováze, jednotliví lidé a části jsou náležitě oceňováni a vzájemné vztahy podporují řádné fungování celku. Tuto kvalitu využívají velcí státníci, vedoucí manažeři jakékoli organizace a všechny profese, kde je potřebná organizovanost a struktura. Toto je Vůle dobře organizované pracovní skupiny. Pracujte s touto Vůlí na organizování vašeho zaměstnání, rodinného života či tvůrčích aktivit, abyste uvedli do souladu všechny prvky a vytvořili krásné a trvalé formy, které vyjadřují jejich základní účel.

            Tato Vůle vytváří krásu díky preciznímu zpracování. Věnuje péči a pozornost každé maličkosti a poskládání všech detailů tak, aby zapadaly do celku. Uvědomte si více detailů při procesu vašeho tvoření. Postarejte se o to, abyste vše ve vašem životě dělali pozorně, s péčí, precizně, soustředěně, trpělivě a s láskou, kterou tomu můžete dát. Vezměte jednu věc, kterou děláte, nasměrujte na to tuto Vůli a sledujte, že jste schopni vytvořit mnohem hezčí formu, než si běžně představujete. Naučte se s hmotou a substancí pracovat inteligentně a s láskou, abyste ve svém životě vytvářeli krásné formy.

            Sledujte, jak se vaše cíle mění a posouvají. Možná, že jste již začali uskutečňovat vaše cíle nebo nalézáte některé jejich prvky, které vcházejí do vašeho života. Možná cítíte nutkání udělat nějaké konkrétní kroky nebo vás to táhne k činnostem, které třeba ani nevypadají, že by souvisely s vašimi cíly. Následujte své srdce a uvědomte si, kam vás to táhne. Pak jednejte podle tohoto vnitřního nutkání. Možná, že tyto akce nevypadají na to, že jsou nějak spojeny s vašimi cíly, ale nějakým způsobem vás k nim přiblíží a budete schopni manifestovat dokonalejší vzory a Božský záměr vašeho života.

            Tato Vůle je o správných činnostech a správném načasování. Sledujte, jestli někde něco neprosazujete, a když ano, přestaňte. Když na sebe příliš spěcháte, nejste v souladu s vyšším záměrem vašeho života a s tokem Vesmíru. Pozorujte, jak vnímat "správné načasování". Co se vám plete do cesty a co ne? Co vám Vesmír zrovna teď nabízí? Dočasně nechte uležet věci, které chcete aby se staly, ale ono se to nevede. Pracujte s příležitostmi, které vám Vesmír zrovna teď nabízí. Pohrávejte si s pocitem správného načasování a odkládáním věcí, které zatím nejsou dostatečně připravené pro manifestaci. Až přijde čas, přestanete mít pocit zavřených dveří, prosazování či snahy o jejich uskutečnění.

            Když budete pracovat s touto Vůlí, budete ji třeba chtít vyslat do oblasti vašeho života, kde chcete vytvořit podmínky pro růst a pohyb prostřednictvím provázání ducha a hmoty. Můžete pracovat s touto Vůlí na překonání netečnosti a posílit vliv Ducha ve svém životě. Tato Vůle vnáší nové a rozpouští staré - uvolňuje taková místa, kde se energie nepohybuje.

            Tato Vůle vnáší do chaosu řád. Oblasti kde je "zmatek" jsou místa, která potřebují aplikovat více této energie Božího řádu. Můžete tuto energii vyslat do libovolné oblasti vašeho života, kde je zmatek, nepořádek nebo kde hledáváte mnohem hezčí vzor. Můžete tuto energii vyslat do libovolné oblasti vašeho života, kterou chcete mít krásnější, lépe organizovanou, harmoničtější - do vašeho uměleckého vyjádření, vztahů, účelu bytí či kariéry.

 

Příležitosti této Vůle:

 

            Lidstvo stojí uprostřed cesty mezi duchem a formou a vzájemně je propojuje. Když je dosaženo dokonalého propojení mezi duchem a hmotou, dochází k mohutnému toku energie ze strany ducha i ze strany hmoty. Tento silový tok může způsobit krizi, protože přináší jasné uvědomění toho, že některé formy by měly být opuštěny, aby vytvořily prostor pro nové formy, které musí být vybudovány v souladu s vyššími ideály. K tomu nemusí dojít okamžitě, jakmile začnete pracovat s Vůlí Vyjádřit se, ale postupem doby, když se změní vize vašeho života. Buďte přístupní novému pohledu na váš život a na formy, které vám již neslouží a je potřebné je změnit.

            Když do sebe vtáhnete Vůli Vyjádřit se, můžete objevit oblasti, ve kterých je váš život plný nepoddajných postupů. Možná jste svůj život naplnili tolika zvyky a naučili se dělat věci určitými způsoby, že jste zadusili svoji kreativitu a spontánnost. Možná potřebujete mít pocit, že věci ovládáte, nemáte rádi nejistotu nebo chcete zabránit nevyrovnanostem a proto jste vytvořili návyky, které pořád stejně opakujete. Zkuste si lépe uvědomit, co ve kterém momentu děláte, protože pouze za přispění vědomí můžete tvořit formy, které obývá duch.

            Jednou z možností je zaměření pozornosti na tvorbu forem, aniž byste byli příliš poutáni k materiální rovině nebo k pozemské rovině. Nechte vašeho ducha stoupat k výšinám a zakoušet vaší duši, protože to je stejně důležité, jako tvoření. Některé věci musí být zažité - třeba řízení auta - ale ostatní zvyky a rutinní postupy vás vedou ke stavu neuvědomování si a vykonáváte je automaticky, aniž byste si je uvědomovali a věnovali jim pozornost.

            Tato Vůle posílí vaší touhu vnést do života řád, takže budete vnímat, cítit a uvědomovat si oblasti, kde je chaos a "nehezké" vzory. Jakmile si začnete uvědomovat oblasti, které dobře nefungují, neztrácejte čas obviňováním sebe nebo ostatních. Nenechte se unést pocitem, že jste schopní přes noc vše změnit. V klidu tuto oblast pozorujte a uvědomte si, že uvědomění je dar předcházející krokům, které do života vnášejí řád. Můžete váš život mnohem lépe transformovat, když si budete s láskou a klidem uvědomovat, co je potřeba změnit, aniž byste se obviňovali za své dřívější způsoby.

            Můžete s pomocí této Vůle získat mnohem více síly k plánování a organizování. Též si musíte dát pozor, abyste se nepokoušeli plánovat úplně všechno a žít v naprostém řádu. Musíte nechat prostor pro nepředvídané, pro inovaci, spontánnost a tvořivost. Očekávejte neočekávané, jakožto součást vašich plánů. Riskněte to a zkuste udělat některé věci jiným způsobem, ale zachovejte si zvyky, které jsou vám k užitku, například zvyk meditovat.

            Spíše, než abyste měli pocit, že vás události vyrušují, nasměrujte na ně své vědomí, aby je řídilo, protože vše, co se ve vašem životě děje, je přesně to, na co byste podle vaší duše měli upřít svoji pozornost. Nespěchejte s tím, co před vámi leží, abyste už už byli u něčeho dalšího; věnujte věcem náležitou péči a pozornost a věřte, že k vám přišly proto, abyste se jimi zabývali a ony vám tak mohly nabídnout uskutečnění dalšího kroku vašeho růstu.

            Pod vlivem této Vůle můžete pociťovat impuls budovat, měnit a transformovat věci a oblasti vašeho života. Díky této Vůli jste schopní mnohem snadněji manifestovat věci, vytvářet změny a nové formy a opouštět staré. Budete se však potřebovat ujistit, že vše, co budete manifestovat, bude jasné na pohled a řádně pročištěné před tím, než se to objeví ve vašem životě. Říká se "co jsme včera tvořili, dnes opouštíme". Abyste neplýtvali energií a vytvářeli trvalé formy, je potřeba, abyste pečlivě vybírali, co chcete vytvořit.

            Protože vám tato energie dává sílu vytvářet dokonalé formy, budete muset dát pozor na nadměrný perfekcionalismus. Budete muset přijít na to, jakou úroveň dokonalosti potřebujete, aby co nejlépe vyhovovala vašim požadavkům na množství světla a zpracovaný detail ve formách, které tvoříte. Vše má své správné proporce a je důležité přijít na to, jaká úroveň dokonalosti, zpracování detailu a vynaložená péče je potřeba pro dosažení požadovaných výsledků.

            Možná najdete oblasti vašeho života, kde jste se přizpůsobili názorům druhých lidí na standard života, který byste měli mít, i jak si život organizovat. Rozhodněte se sami, co je pro vás správné a udělejte sami ze sebe autoritu určující váš život. Je důležité, abyste se stali sami sebou, stali se individualitou a ne abyste jednali podle šablon, které diktoval někdo jiný a vy podle toho určujete, co je pro vás správné, bezpečné a vhodné. Když jednáte jako své opravdové Já, nejednáte vždy podle nastavených, předem definovaných pravidel. Lidé kolem vás by možná dali přednost tomu, aby vaše chování bylo předvídatelné. V minulosti jste se možná někdy snažili jednat tak, abyste je potěšili. Jenže ono je v naprostém pořádku jednat spontánně a odlišně, způsoby, které odpovídají energii, kterou do činnosti vkládáte a na kterou reagujete - bez ohledu na to, jak vaše okolí reaguje, nebo jestli vás podporuje a schvaluje vám to.

            Podívejte se, zda existuje něco, co pokládáte za tvrdé a zastaralé omezení, co omezuje vaší svobodu tvořit to, co pro svůj život potřebujete. Cítíte se v některé oblasti vašeho života "svázaní"? Začněte tím, že prohlásíte, že jste si "vybrali" možnost nechat se svázat. Přitáhněte si kvalitu odvahy a podívejte se, jaké neohrožené kroky můžete podniknout, abyste v této oblasti vašeho života udělali něco jinak. Máte schopnost manifestovat nové formy ve vašem životě, měnit stávající a tvořit "nebe na zemi".

            Je vám dostupná veškerá energie, kterou potřebujete, když pracujete se svojí duší, bytostmi světla a kvalitami Boží Vůle, se kterými se již nyní umíte spojit. Uvědomte si, že VY JSTE vesmír; nejste jen bytost, která něco přijímá od vaší duše, ale VY JSTE vaší duší. Nejste jenom bytost, která přijímá Boží Vůli, ale VY JSTE Boží Vůle. Jakmile padne hranice dělící ducha od hmoty, uvědomíte si, že jste celým vesmírem jako hologram. Vše "tam někde" je také ve vás. Zkoumejte s radostí, kdo vlastně jste!

 

© Copyright Lumin Essence Productions: Na všechny informace se vztahuje autorský zákon a nesmějí být bez svolení reprodukovány - viz. Copyrights and Permissions na originálních www.

 

překlad Vratislav Kašpárek 2002


Zpět na obsah