Kurz Boží Vůle

 

Tvoření s pomocí Boží Vůle

 

Tento článek se týká desáté strany z pásek Orinova kurzu Transformace s pomocí Boží Vůle (MM050) a odkazuje na diskusní fórum.

 

Pozdrav od Orina

Všichni dohromady tvoříte z těchto energií nádherné společné světlo, které otevírá kanál Boží Vůle pro mnohé, kteří vás budou následovat. Protože jste se spojili s těmito Bytostmi předávajícími Boží Vůli, přibyla ve vaší auře nová zářící čistá substance, která z našeho pohledu a pro ty, kteří jsou jasnozřiví, vypadá jako jemný třpyt. Tato substance sama od sebe pracuje na tom, aby přitahovala další nádherné energie do vašeho života. Přechod k těmto energiím může být tak snadný nebo podnětný, jak si ho uděláte! Opouštění starého, odpouštění, láska k vaší minulosti a otevřenost novinkám vám pomůže mnohem radostněji prožít vše, co vám může Vesmír nabídnout, když se transformujete s pomocí Boží Vůle.

Vložili jste čas a energii do vyslání sedmi kvalit Boží Vůle ke svým cílům. Sjednotili jste vaše cíle se záměry vaší duše a s Boží Vůlí, pročistily je, přizpůsobily a vyjasnily. Za vašimi cíli nyní stojí mnohem více energie než před tím, než jste začali s tímto kurzem. Díky infuzi spirituální energie jste připraveni dodat ještě další spirituální energii vašim cílům, když k nim současně vysíláte všech sedm kvalit Boží Vůle.

 

Vyberte si jeden cíl k manifestování

Tento týden bych vám doporučil, abyste si vybrali jeden cíl ze svého seznamu, na kterém budete pracovat. (Mnozí z vás vytvořili seznam s mnoha pozemskými i spirituálními cíli.) Když jste si vybrali nějaký nehmotný cíl, jako například "Chci prožívat život naplněný duší", vyberte si způsob, ze kterého poznáte, že jej plníte, a napište si jej. Například: "Když budu prožívat život naplněný duší, poznám to podle ...". Můžete zvolit jednu, nebo dvě události, podle kterých poznáte, že se cíl plní. Nebo si můžete zvolit nějaký projekt, něco, co chcete vnést do svého života, na čem pracujete. Ujistěte se, že je váš cíl dostatečně specifický, abyste poznali, že se uskutečňuje. Další podmínkou je, abyste si nezvolili cíl, ve kterém se musí nějak změnit někdo jiný; vyberte něco, co je ve vašich možnostech.

 

Zveřejněte váš cíl v diskusním fóru

Zapište váš cíl tak jasně, jak jen to jde. Zveřejněte jej (v diskusním fóru – jesliže toto anglické fórum používáte) jakmile jej zapíšete, jakožto jasné prohlášení vašeho záměru směřované Vesmíru.

Tvoříte jasnou "myšlenku" o tom, co chcete do svého života vnést. Myšlenka je nesena substancí, je živá, letí vesmírem a přitahuje k vám to, o čem přemýšlíte. Tentokrát naplníte myšlenku vašeho záměru všemi sedmi kvalitami Boží Vůle a vyšlete ji do vesmíru, aby se projevila. Vámi jasně stanovený záměr obklopil vaší myšlenku substancí a začne k vám přitahovat události, situace, okolnosti a vnitřní změny, které z vás udělají silnější magnet pro tento záměr. Někdy se tomu říká "precipitovaná energie" - kondenzace jemnohmotných energií myšlenek na hustší hmotu, která se projeví jako forma, okolnosti a situace ve vašem fyzickém světě.

 

Projděte si všechny vaše cíle

Jestliže jste své cíle zveřejnili v diskusním fóru, znovu si je pod svým jménem projděte - jak pozemské, tak i spirituální cíle. Použijte tlačítko "odpovědět" a vytvořte vaše cíle znovu, definované s jasností a zřetelností, kterou jste mezitím získali. Tím posloužíte všem, kteří to po vás budou číst, protože se jim tím vyjasní jejich cíle i jak práce s Boží Vůlí čistí a vyjasňuje cíle. Bude pro ně informací i inspirací, když se dozví, jak Boží Vůle transformovala vaše cíle. Jestliže se vaše cíle nijak nezměnily, je to též v pořádku. Udělejte si k nim poznámku, že se nezměnily. Bude jasné, že vaše cíle jsou vyjasněné.

 

Jaké další věci ještě sledovat

Sledujte jaké to je, pracovat se všemi sedmi kvalitami Boží Vůle i cokoliv dalšího, co si můžete poznamenat o vašich zkušenostech s manifestováním, za přispění sedmi kvalit Boží Vůle. Poznamenejte si, jestli se některé vaše cíle již manifestují, začínají se tvořit, změnily se nebo byly zaměněny za jiné cíle. Vaše cíle se nemusí manifestovat hned, ale - protože energie následuje myšlenku - dali jste do pohybu energie vašich cílů, které k vám přijdou v ten pravý čas a tím nejlepším způsobem.

 

Krátké shrnutí, jak manifestovat za pomocí všech sedmi Vůlí:

Abyste manifestovali nějaký cíl, můžete začít iniciací nového vědomí pomocí Vůle k Iniciaci, abyste vnesli více uvědomění do určité oblasti vašeho života a lépe poznali, co je třeba.

Můžete se spojit s Vůlí ke Sjednocení, abyste získali širší vizi toho, jaké změny je potřeba provést, sjednotili všechny části vašeho bytí, rozšířili svoji schopnost milovat a stali se lépe spojeni s veškerým životem a tedy více magnetičtí pro vše, co je určeno pro vaše vyšší dobro.

Spojením s Vůlí Vyvíjet se rozvinete své schopnosti a vědomosti a budete schopni formulovat plán na uskutečnění vašich cílů.

Spoluprácí s Vůlí k Harmonii docílíte větší nádhery a harmonie v dané oblasti a uvolníte všechna zatuhlá místa a omezení. Vaše prohloubená intuice vás povede k takovým postupům a činům, které vás sjednotí s proudem vesmíru a s Boží Vůlí.

Spojení s Vůlí Jednat vám pomůže vytvořit jasné myšlenkové ideály, naplněné světlem vaší vyšší mysli, takže budete mít jasno v tom, co manifestujete a bude to napomáhat osvobození vašeho ducha od všech forem, které vás omezují. Můžete se vymanit z pout světa hmotných forem a naučit se myslet jasně a vědecky.

Když se spojíte s Vůlí Způsobovat, objevíte skryté motivy vaší tvorby, zbavíte se těch, které jsou vytvořeny vaším egem a zdůrazníte ty, které touží vaše duše vnést do vašeho života. Vše, co tímto způsob vytvoříte, vám přinese více radosti a naplní vyšší záměr vašeho života.

Když využijete energii Vůle Vyjádřit se, budou se vaše cíle manifestovat organizovaným způsobem, pečlivě a dokonale, s kvalitně zpracovanými detaily, takže budou vyjadřovat božství ve formě. Budete tvořit nebe na zemi a uskutečňovat "to co je nahoře v tom, co je dole".

 

 

Sedm hvězd v souhvězdí Velkého vozu má sedm jmen; jsou fyzickou manifestací sedmi Velkých Bytostí, které předávají sedm kvalit Boží Vůle a záměr pro lidstvo. (Nebylo vyjeveno, která hvězda je nositelem které kvality).

 

Benetnasch (nebo též Alkaid)

Mizar (dvojhvězda; její průvodce se nazývá Alcor)

Alioth

Megrez

Dubhe

Merak

Phekda

 

 

© Copyright Lumin Essence Productions: Na všechny informace se vztahuje autorský zákon a nesmějí být bez svolení reprodukovány - viz. Copyrights and Permissions na originálních www.

 

překlad Vratislav Kašpárek 2002


Zpět na obsah