Kurz Boží Vůle

 

Vytváření ideálních vztahů

 

Tento článek se týká jedenácté strany z pásek Orinova kurzu Transformace s pomocí Boží Vůle (MM050) a odkazuje na diskusní fórum.

 

Vzkaz od Orina a poznámky co sledovat

Má láska je s vámi všemi. Posílám vám všem velikánské "kosmické objetí" a díky za vše, co děláte pro to, abyste vnesli Boží Vůli do vašeho života a tím ji zpřístupnili lidstvu. Jste průzkumníky zkoumajícími energie, které přicházejí k Zemi. V tomto týdnu máte skvělou příležitost zaměřit se na lásku a vzájemné vztahy, které můžete posunout na novou úroveň.

Jak již víte, (psali jsme o tom ve Vůli Vyjádřit se) je charakteristickým rysem dalšího cyklu lidského vývoje práce ve skupině. Práce ve skupině, kterou děláte na vnitřních rovinách, když se spojujete pro přijetí Boží Vůle, je cesta společné práce. Práce ve skupině, jak na vnitřních, tak i na vnějších úrovních, vytvoří krásné, rychlé a pozitivní změny, které otevřou dveře lidstvu do světa duší. (Stejně jako živočišná říše vstupuje do říše lidí.)

Práce ve skupině znamená mít ideální vztahy se všemi dušemi, se kterými ve skupině pracujete, i s vyššími bytostmi, které jsou vždy přítomné. Jedním z důvodů proč jsem napsal knihu Láska Duše, bylo připravit vás na život v souladu s ostatními dušemi tím, že se naučíte vytvářet ideální vztahy se všemi, se kterými se v životě potkáváte. Vše, co se naučíte ve vašich vztazích o oceňování sebe sama, oceňování duší ostatních, o tom jak si volit lásku a mír a podobně, vás připravuje na život v říši duší a vyšších říších. Dalším vývojovým krokem lidstva je vyvinout se ke své duši, vstoupit do říše duší (i se svým tělem) a žít jako duše v harmonii, jednotě a správných vztazích s ostatními. Vůle ke Sjednocení a k Harmonizování jsou pro tento krok obzvláště důležité.

Když se k nám připojíte v říších duše, bude vám pomáháno ještě mnohem více, protože my všichni ve vyšších říších pracujeme společně. Nejste sami! Jste součástí veliké spolupracující skupiny. Jak se vyvíjíte, jste si více vědomi vedení, které je vám nabízeno z vyšších říší, od vaší duše a od Osvícených Jedinců. Toto vedení vám pomůže připojit se k energii skupiny se službou celku, s vytvářením společných cílů a s žitím v harmonii s ostatními.

Ať jdete jakkoliv vysoko, vždycky tam budou Ti Kteří Vedou, a součástí vytváření ideálních vztahů je naladění se na tyto Bytosti Které Vedou. Ve skutečnosti čím jste výše, tím lépe si uvědomujete přijímání energií Bytostí Které Vedou, jako jsou tyto Boží Vůle, Osvícení Jedinci, Solární Světlo, Centrální Spirituální Slunce a Andělské říše. Díky tomuto kontaktu s vyššími bytostmi je udržována harmonie ve skupině a je sledován záměr skupiny. Vytváření ideálních vztahů s těmito vyššími bytostmi je velmi důležitá součást žití podle vaší duše. Vůle ke Sjednocení otevřela vaší vizi a schopnost spolupracovat s těmito vyššími bytostmi.

Součástí činností všech Osvícených, včetně těch, kteří rozšiřují Boží Vůli, je vést a pomáhat těm, kteří nejsou ještě tolik vyvinutí. Jak se vyvinete, přijdete na to, že se začínáte dostávat do rolí vedoucích, léčitelů, učitelů a že pomáháte těm, kteří jsou méně rozvinutí než vy. Součástí vytváření ideálních vztahů je rozvoj vztahů s těmi, kteří jsou méně rozvinutí - nalézání míst, kde by mohlo dojít k posunu a přispění k němu. Též si projdete mnoho lekcí o tom, jak nezachraňovat druhé, jak je potřeba vyčkat s pomocí dokud nebudete požádáni, a jak se zbavit svého očekávání růstu druhých lidí. Budete se učit, jak mnohem jasněji vnímat duše ostatních lidí a pomáhat jim rozeznat jejich cestu.

Tento týden pracujte na tom, jak rozeznávat, kde můžete vytvořit změnu a kde ne. Zaměřte se na získání moudrosti vkládat energii pouze tam, kde ji ostatní přijmou a budou z ní mít užitek. Rozšiřujte Boží Vůli mezi lidi, když vás to k tomu táhne, a vybírejte ze sedmi Vůlí ty, o kterých máte pocit, že by byly nejpotřebnější. Někteří z vás již pociťují nutkání sloužit ostatním v oblasti učení, léčení a dokonce máte touhu učit ostatní Boží Vůli.

Když pracujete s Vůlí ke Sjednocení, zvyšuje se vaše schopnost vnímat ty, kteří jsou na cestě, včetně spolupracovníků světla. Další oblastí pro vytváření ideálních vztahů jsou ti, kteří jsou na cestě. Tomu se učíte, když se podílíte na diskusním fóru. Rozšiřujte Boží Vůli ke každému, kdo je otevřený pro její přijetí a kdo je spolupracovníkem světla, stejně jako vy. Tato vnitřní spojení vytvářejí energetický prostor pro vnější formy, které budou sloužit Boží Vůli.

Budete mít příležitost šířit Boží Vůli ke zvířatům, rostlinám a minerální říši. I když to vypadá, jako že jste si vše vymysleli, je vaše napojení na Boží Vůli velmi skutečné a váš záměr šířit ji dalším říším to uskuteční. Protože pracujete ve skupině, je síla a moc vašeho rozšiřování mnohem větší a efekt je mnohem rozsáhlejší. Pomáháte otevírat dveře k vyššímu rozvoji všeho života!

Vedle toho, že se učíte vytvářet ideální vztahy s Osvícenými Jedinci, s ostatními spolupracovníky světla, s těmi, kteří sem přišli pomáhat a s ostatními říšemi, budete chtít možná vytvořit ideální vztahy s určitými lidmi vašeho života.

Když šíříte sedm kvalit Boží Vůle ke všem nebo k někomu konkrétnímu ve vašem životě, poznamenejte si vaše zkušenosti. Možná budete hledat nějakou novou realizaci nebo myšlenku, nový vhled jak vytvářet větší prostor lásky, širší nadhled na vaše vztahy a jejich cíl ve vašem životě, způsoby odstranění konfliktů a omezení a vytváření větší harmonie mezi vámi a druhými lidmi. Měli byste si poznamenat každý vhled do minulosti, opouštění starých zvyků a způsobů přístupu k lidem i nové části vašeho Já, které vyjadřujete ve svých vztazích.

Měli byste si poznamenat viditelné změny ve vašich vztazích nebo jestli k žádným znatelným změnám nedošlo. Podělte se s vaší skupinou o zkušenosti, které máte s prací s Boží Vůlí na vytváření ideálních vztahů.

Věnujte pozornost všem vhledům, které budete mít o uvolňování a transformování vašich osobních tužeb a očekávání z těchto vztahů, abyste viděli, pochopili a mohli vyjádřit více ideálů vaší duše v těchto vztazích. Možná si uvědomíte, že to, co necháváte odejít a o čem jste si mysleli, že je to potřeba zachovat nebo mít rád, bylo motivováno vaší osobností. Pohrávejte si tento týden se všemi vztahy a uvědomujte si, jak se vaše srdeční centrum rozpíná. Když na vás někdo jde z pozice síly, pozvedněte energii do svého srdce, spojte se s Boží Vůlí ke Sjednocení nebo s Boží Vůlí k Harmonii a vyšlete ji k této osobě. Buďte pozorní a všimněte si, jestli došlo k nějaké změně ve vašem vzájemném vztahu nebo přístupu.

Alespoň jedenkrát vyšlete Boží Vůli do všech vašich vztahů současně, není potřeba rozlišovat jednotlivé osoby, ale jednoduše pošlete tuto energii všem v minulém, přítomném i budoucím životě.

 

Všichni se těšíme, až se ozvete!

 

© Copyright Lumin Essence Productions: Na všechny informace se vztahuje autorský zákon a nesmějí být bez svolení reprodukovány - viz. Copyrights and Permissions na originálních www.

 

překlad Vratislav Kašpárek 2002


Zpět na obsah