Orin, DaBen, Sanaya Roman a Duane Parker vás zvou spolu se všemi spolupracovníky světla na celém světě k oslavě Jarního Festivalu Světla - Wesak, meditaci k úplňku 27. dubna 2002, který nastane v 5 hodin středoevropského letního času.

 

Legenda praví, že v období úplňku v souhvězdí Býka, sestupuje Buddha ze svých výšin, aby předal spirituální požehnání světu. Buddha předává světu energie Božské Lásky a Moudrosti, které dostává od mnoha Mistrů a vysokých iniciátů. Tyto energie jsou pak předávány všem, kteří jsou otevření a schopní přijmout tuto energii.

Připojte se v této době k meditaci a staňte se příjemcem této energie a poté ji nechte ze sebe proudit na druhé. Tato doba se považuje za jedno z nejvíce duchovních období roku, dobu kdy lze udělat velký spirituální pokrok, a kdy můžete zažít veliké rozšíření vědomí.

Připojit se k této Celosvětové Meditaci v období úplňku můžete prostřednictvím následujícího rituálu "Jak volat Velké Bytosti." Obdržíte mocnou duchovní energii světla, která je předávána. Poté předejte toto světlo lidstvu.

Představte si světlo přicházející z nejvyšších říší až do myslí lidí, Božskou Lásku vyzařující do lidských srdcí, a jak se osobní vůle každého jedince více přiklání k Božské Vůli. Jako příprava může posloužit i kurs "Vůle k Iniciaci", což je jedna z předávaných energií lidstvu v tomto čase.

 

 

Jak Volat Velké Bytosti

 

Kdo jsou Velké Bytosti? To jsou Bytosti Světla včetně Mistrů a Osvícených i těch, kteří jsou ještě více vyvinutí. Ačkoliv nikdy nezasahují do svobodné vůle, můžete je zavolat, aby pomáhali lidstvu vyvíjet se, žít jako duše, a pomáhat lidstvu zlepšit některé současné podmínky. Nemohou pomáhat, dokud není jejich pomoc vyžádána.

Velké Bytosti pracují prostřednictvím těch kteří je volají a slyší nebo reagují na energie, které jsou jim předávány. Reagují pouze na skupinové požadavky a nabízejí svoji pomoc, jsou-li volány, pouze dostatečně seriozním lidem. Jsou v dosahu nejvyšších sil světla a mohou z těchto vysokých úrovní pomoci lidstvu vytvořit mohutné změny.

Použijte následující kroky pro připojení se k nám a všem spolupracovníkům světla, kteří volají Velké Bytosti:

 

1. Uvolněte tělo, zklidněte emoce a pročistěte mysl. Postupně se uklidňujte.

 

2. Přivolejte svoji duši a spojte se s ní.

 

3. Představte si, že cítíte nebo vidíte duše všech, kteří se k této meditaci připojili. Přivítejte duše všech spolupracovníků světla. Pozdravte se s nimi a pociťujte nádherné světlo, které dohromady vytváříte.

 

4. Představte si, jak se k vám připojuje mnoho Bytostí Světla, které jsou zde proto, aby se k vám připojili, když voláte Velké Bytosti.

 

5. Každý volá Velké Bytosti, aby předával energii lidstvu. Volejme Velké Bytosti, aby lidstvu v tomto období seslali Božskou Lásku. Připojte se k tomuto volání pomocí "óm".

 

6. Velké Bytosti slyší a reagují. Přijměte jejich vyzařování srdečním centrem. Možná toto záření budete cítit a možná že ne.

 

7. Představte si pozitivní budoucnost pro sebe a pro lidstvo. Představte si lidstvo, které má více lásky, světla, dobré vůle a jednoty.

 

8. Skončete zvukem "óm". Představte si davy na celém světě, kterým pošlete energii, kterou jste obdrželi:

• Vašim přátelům a rodině

• Všem, kteří reagují na vaší energii

• Všem spolupracovníkům světla na celé planetě

• Celému lidstvu

• Rostlinám, živočichům i minerálním říším

 

Nevytvářejte si žádnou vazbu na nějaké výsledky, protože mohou být takové, které nejste schopni změřit. Pouze jste vykonali záslužnou a důležitou věc pro veškerý život.

 

Překlad z www.orindaben.com


Zpět na obsah