Legenda o festivalu Wesak

Sen, legenda či skutečnost - lze ji však popsat následujícím způsobem: Kdesi vysoko v horách v Himalájích leží údolí obklopené na všech stranách velehorami a otevřené pouze severovýchodním směrem, kde je pásmo hor přerušeno úzkou průrvou. Údolí se tedy podobá lahvi s hrdlem směřujícím severovýchodním směrem a nejširší částí směřující téměř jižně. U severního konce, poblíž hrdla, se nachází veliká skalní plošina. Dno údolí je porostlé drsnou trávou bez stromů a keřů, které jsou však na úbočích.

V období kdy je úplněk v souhvězdí Býka sem z okolí putují mniši a zaplňují jižní a střední část údolí, přičemž severovýchodní oblast ponechávají relativně prázdnou. Tam se podle legendy shromažďují ty Velké Bytosti, které v souladu s božským plánem dohlížejí na Zemi a lidstvo. Jak tyto Bytosti nazýváme, není příliš podstatné.

Svoji moudrostí, láskou a vědomostmi tvoří kolem lidstva ochranou zeď a hledají způsoby jak nás vést krok za krokem (stejně, jako byli ve své době vedeni oni) z temnoty ke světlu, z nereálna ke skutečnosti a ze smrti k nesmrtelnosti. Tato skupina Vědoucích jsou hlavní účastníci festivalu Wesak.

Rovnají se v severovýchodní části údolí do soustředných kruhů (podle svého stavu a stupně vývoje) a připravují se k velké službě. Před skálou směřující severovýchodním směrem stojí Bytosti, nazývané svými žáky "Tři Velcí". Jsou to Učitel Světa Boží Lásce (Kristus) stojící uprostřed, Pán živých forem stojící po jeho pravici, a Pán Civilizace stojící na levé straně. Tito tři jsou obráceni směrem ke skále, kde leží velká křišťálová nádoba plná vody.

Za Mistry, adepty, iniciáty a staršími spolupracovníky Božího plánu jsou různé skupinky žáků a aspirantů rozličných stupňů (ať už ve fyzickém těle, nebo bez něho), tvořících v tomto období Spolupracovníky Světla na Světě. Ti, kdo jsou zde ve svých fyzických tělech sem našli cestu běžnými prostředky, ostatní jsou přítomní ve svých spirituálních tělech ve spánku. Není tento "sen" na který si později vzpomínají, vzpomínkou na vnitřní duchovní událost?

Jak se blíží hodina úplňku dav se ztišuje a obrací se směrem k severovýchodu. Jsou vykonávány určité rituály, kde se Mistři a jejich žáci rozestavují do symbolických formací a vytvářejí na dně údolí významné symboly jako je pěticípá hvězda s Kristem stojícím v nejvyšší bodě, nebo trojúhelník ve kterém stojí Kristus na jednom vrcholu, nebo kříž či další velmi známé tvary, které mají hlubší smysl. To se děje za zvuku určitých manter čili ezoterických frází.

Očekávání davu se zvětšuje a napětí je skutečné a stále vzrůstá. Zdá se, že těly přítomných prochází silné stimulující vibrace, které mají efekt probuzení duší přítomných a spojující celou skupinu do jediného velikého celku, pozvedající všechny pro tento akt veliké spirituální žádosti, připravenosti a očekávání. Toto je vyvrcholení snažení světa soustředěné do této čekající skupiny. Tato tři slova - žádost, připravenost a očekávání - nejlépe popisují atmosféru naplňující toto tajné údolí.

Zpívání manter a rytmické vlny se stupňují a všichni zúčastnění a očekávající dav pozvedají své zraky k nebi k nejuzší části údolí. Jen několik minut před úplňkem se v dáli na obloze objeví malá jiskřička. Blíží se a zvětšuje se, je jasnější a zřetelnější až lze rozeznat Buddhu sedícího ve své typické pozici se zkříženýma nohama, oděného v šafránovém plášti a zahaleného ve světle a barvách a žehnajícího vztaženou rukou.

Zastaví se přesně nad velikou skálou nad hlavami Tří Velkých a Učitel Světa Boží Lásce (Kristus) začne intonovat velkou mantru, která se používá pouze jedenkrát ročně při festivalu, a všichni lidé v údolí padnou tváří k zemi.

Tato Invokace vytvoří ohromnou vibraci neboli myšlenkový tok který je tak mocný, že dosahuje od skupiny aspirantů, žáků a iniciátů kteří ji použili až k samotnému Bohu. Označuje vrcholný moment intenzivní celoroční duchovní snahy, duchovně oživuje lidstvo a jeho efekt se projevuje v následujících měsících. Efekt této velké Invokace má celovesmírný dopad a slouží k tomu, aby nás spojil s kosmickým centrem spirituálních sil, odkud vzešly všechny stvořené bytosti. Požehnání se rozlévá a Světový Učitel Boží Lásce - jako reprezentant lidstva - ji s důvěrou přijímá, aby ji dále rozdával.

Tak praví legenda že se Buddha jedenkrát ročně vrací, aby požehnal světu a prostřednictvím Světového Učitele Boží Lásky (Krista) obnovil spirituální život. Pomalu se Buddha vzdaluje až z něj zase zbude jen pouhá jiskřička na nebi a i ta nakonec zmizí. Celá ceremonie požehnání od doby prvního objevení Buddhy v dálce až do doby, kdy zase zmizí z dohledu, netrvá déle než osm minut.

Buddhova každoroční oběť (protože se vrací jen s velkou námahou) je u konce. Vrací se opět zpátky na svoji vysokou úroveň, na které pracuje a čeká. Každoročně přichází s požehnáním, každoročně se koná stejná slavnost. Každoročně se svým velkým Bratrem, Učitelem Světa Boží Lásce, úzce spolupracuje pro duchovní blaho lidstva. Tito dva velcí Synové Boží ztělesňují dva aspekty božského života, a pracují spolu jako ochránci nejvyšších spirituálních sil na které je lidstvo schopné reagovat. Prostřednictvím Buddhy je předávána moudrost a prostřednictvím Krista se lidstvu manifestuje Boží Láska. A právě tato moudrost a Láska je lidstvu rozlévána každý rok při úplňku na přelomu dubna a května.

Když Buddha zmizí a dav se zase zvedne, je voda z nádoby rozdána po malých porcích Mistrům, iniciátům a žákům, kteří se rozejdou za svojí službou. Každý z davu si přinesl nádobku ze které se napije a podělí se s ostatními. Tato krásná "vodní slavnost společenství" kterou jsme vám symbolicky předali, je symbolem Nového Věku, který nyní nastal, věku Vodnáře, věku Nositele Vody. Je to věk "člověka nesoucího džbán s vodou", jak řekl Kristus v příhodě o které vyprávěl před společnou bohoslužbou, kterou inicioval.

V této ceremonii je pro nás zachován příběh o univerzální boží lásce, o nutnosti aby se každý jedinec očistil a o příležitosti podělit se s ostatními o to, co patří všem. Voda, která byla magnetizována přítomností Buddhy a Krista je nositelem určitých vlastností a schopností léčit a uzdravovat. Takto požehnán se dav v tichosti rozejde. Mistři a žáci se vrátí posíleni do dalšího roku služby světu.

Výše uvedená informace o Festivalu Wesak je adaptací ze spisů Alice A. Bailey, kterou vydalo nakladatelství Lucis Trust Foundation. Další informace se můžete dočíst na jejich www stránkách. Další informace v angličtině najdete i zde.  Převzato z www.orindaben.com.

překlad Vratislav Kašpárek 2002


Zpět na obsah